Thủ tục xin cấp lại hồ sơ gốc lái xe bao gồm những gì?

Bạn còn giấy phép lái xe nhưng lại bị thất lạc mất hồ sơ gốc lái xe và không biết có xin cấp lại được hồ sơ gốc lái xe hay không? và thủ tục xin cấp lại hồ sơ gốc lái xe như thế nào? Và trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé.

 Có được cấp lại hồ sơ gốc lái xe :

Theo quy định tại khoản 9 điều 48 của thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 thì  Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc

Lưu ý : Xin nhắc lại với các bạn một chút là để có thể cấp lại được hồ sơ gốc thì theo quy định bạn phải còn giấy phép lái xe còn hạn sử dụng.

 Hồ sơ xin cấp lại hồ sơ gốc lái xe gồm những gì :

Cũng theo quy định tại khoản 9 điều 48 của thông tư 58/2015/TT-BGTVT  thì hồ sơ để xin cấp lại hồ sơ gốc lái xe sẽ bao gồm :

  • Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định
  • Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn
    thời hạn.

Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

 Địa chỉ để làm thủ tục xin cấp lại hồ sơ gốc lái xe :

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ (như đã nêu bên trên), gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp giấy phép lái xe) .

Lưu ý : Xin nhắc lại là các bạn phải nộp tại Sở giao thông vận tải nơi đã cấp giấy phép lái xe nhé.

.