Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có nhiều điểm mới

Nội dung Luật GTĐB sửa đổi sẽ quy tụ vào 4 chính sách căn bản, bao quát cả 5 vấn đề

ấy là: lề luật giao thông, kết cấu cơ sở, công cụ, hoạt động kinh doanh vận tải tuyến phố bộ và đảm bảo thực thi luật GTĐB.

Tại cuộc họp ngày 30/11, liên can tới việc sửa đổi Luật GTĐB, ông Nguyễn Văn quận, Tổng cục trưởng Tổng cục tuyến đường bộ VN cho biết, thời kì qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu xây dựng Luật GTĐB sửa đổi để trình Chính phủ, Quốc hội coi xét, duyệt. Nội dung Luật GTĐB sửa đổi sẽ tập hợp vào 4 chính sách căn bản, bao quát cả 5 vấn đề: lệ luật giao thông, kết cấu hạ tầng, phương tiện, hoạt động kinh doanh vận chuyển đường bộ và đảm bảo thực thi luật GTĐB.

“Cụ thể, khuông pháp lý quy tắc giao thông đường bộ (chính sách 1) sẽ bổ sung các quy định về lệ luật tham gia giao thông của người khuyết tật, người cao tuổi yếu, bổ sung những lệ luật về tốc độ, khoảng phương pháp giữa những xe theo đặc trưng địa hình, cái xe, tình trạng khoa học của phương tiện…

sườn pháp lý kết cấu cơ sở vật chất giao thông (chính sách 2) sẽ khiến cho rõ thẩm quyền trong phân cái, điều chỉnh hệ thống quốc lộ, con đường địa phương trong việc đấu nối tuyến đường bộ, tạo khuông pháp lý thu hút tài chính xã hội hóa để tăng trưởng, bảo trì kết cấu cơ sở vật chất giao thông tuyến phố bộ.

Với sườn pháp lý về công cụ, người điều khiển phương tiện (chính sách 3) sẽ bổ sung quy định liên quan đến xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, xe đạp điện, xe máy điện…

Trong điều hành hoạt động vận tải tuyến đường bộ (chính sách 4), quy định để nhận biết phương tiện có hoặc ko chuyển vận sẽ được bổ sung. Buôn bán vận chuyển các con phố bộ sẽ quy định là chiếc hình buôn bán có điều kiện”, ông huyện thông báo.

Cũng theo ông huyện, định hướng đưa ra trong các hàng ngũ chính sách mới chỉ là bước đầu, giả dụ giấy tờ đề xuất sửa đổi Luật GTĐB được duyệt, cơ quan có thẩm quyền sẽ xây dựng dự thảo quy định, hoạch định chi tiết từng vấn đề.

quan niệm của Bộ GTVT là Luật GTĐB sửa đổi sẽ phải giải quyết toàn diện bất cập Hiện nay, trong đó có các “điểm nóng” như: Quy định riêng các vấn đề về đường cao tốc (quy mô cao tốc, quản lý, bảo trì, tham gia giao thông trên đường cao tốc. Nguyên tắc lùi, vượt trên đường cao tốc); Phân loại lại mẫu hình công cụ, đảm bảo sự hài hòa giữa taxi truyền thống/taxi khoa học, xe tuyến cố định/xe hiệp đồng limousine…

Để xóa bỏ tình trạng xe chở quá vận chuyển, Luật GTĐB sẽ hướng tới quy định xe ô tô tải, đặc thù xe chở hàng rời, vật liệu phải xếp hàng hóa dưới thành cỗ áo 10cm và che phủ kín. Quy định phạt trong khoảng lái xe đến nơi bốc xếp hàng hóa, chủ hàng đối với xe chở quá vận chuyển cũng sẽ được “luật hóa” để hoạt động buôn bán chuyển vận trên đường bộ thứ tự, an toàn hơn.

Trong công việc tuần tra, kiểm soát, Luật GTĐB cũng hướng tới quy định dùng thông báo trong khoảng quá trình vận dụng công nghệ như: Hình ảnh trích xuất trong khoảng camera giám sát trên đường, dữ liệu trong khoảng những trạm cân tải trọng tự động, thậm chí là dữ liệu trong khoảng vật dụng giám sát hành trình để phạt nguội, xóa bỏ bất cập tranh cãi của đối tượng bị phạt đối với hàng ngũ chức năng.

.