Dự thảo Nghị định 86 Chính Phủ mới rút điều kiện kinh doanh còn 3 điều

Dự thảo Nghị định 86 mới rút từ 51 xuống còn 3 điều kiện buôn bán

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 đã cắt bỏ trong khoảng 51 điều kiện buôn bán xuống chỉ còn 3 điều kiện.

Dự thảo lần thứ 10 Nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện buôn bán vận tải bằng ô tô vừa được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ. Đáng lưu ý, Bộ GTVT cho biết đã chiếc bỏ khỏi Nghị định những điều kiện kinh doanh không nhu yếu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể: Bộ GTVT cho biết, Nghị định số 86 hiện có tổng số 51 điều kiện buôn bán tải bằng xe ô tô. Trong đấy, có 21 điều kiện chung, tuyến nhất định 4 điều kiện, xe buýt 6 điều kiện, taxi 13 điều kiện, hợp đồng, du lịch 5 điều kiện, hàng hóa hai điều kiện.

Sau lúc rà soát, Bộ GTVT đã chiếc bỏ 8 điều kiện không còn phù hợp với thực tiễn và đưa ra khỏi dự thảo Nghị định, song song chuyển sang nội dung quản lý 36 điều kiện. Hiện dự thảo Nghị định chỉ còn lại 3 điều kiện về quyền sở hữu và quyền dùng phương tiện; điều kiện về sức đựng xe của các mẫu hình buôn bán.

“Dự thảo Nghị định cũng bổ sung 1 số nội dung nhằm phân định rõ doanh nghiệp buôn bán vận chuyển với đơn vị cung ứng nhà sản xuất. Tuy nhiên, trình bày đúng thực chất buôn bán vận tải trong khuynh hướng áp dụng mạnh mẽ công nghệ khoa học, tạo sự minh bạch, giảm thiểu phát sinh đùn đẩy bổn phận thực hành bổn phận đối với Nhà nước, với người dùng trong hoạt động buôn bán vận tải; song song khiến cho rõ hơn trách nhiệm của đơn vị kinh doanh chuyển vận, nghĩa vụ của lái xe và quy định đối với phương tiện kinh doanh tải nhằm bảo đảm ATGT, an toàn cho hành khách”, Bộ GTVT cho biết.

.